Дієслівні експресиви на позначення руху в сучасній українській мові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
The 11th International scientific and practical conference “Science and technology: problems, prospects and innovations” : CPN Publishing Group, Osaka, Japan
Анотація
У статті досліджено дієслівні експресиви на позначення руху. Зокрема класифіковано їх залежно від маркування в лексикографічних виданнях, семантики, а також визначено їхню стилістичну роль. Зроблено висновки, що дієслівні експресиви на позначення руху становлять невичерпний потенціал української мови для вираження думок, почуттів, емоцій, а також виявляють її національну самобутність.
Опис
Ключові слова
емоційно-експресивна лексика, експресиви, лексична семантика, конотація, стилістичне маркування
Бібліографічний опис
Юносова В. О. Дієслівні експресиви на позначення руху в сучасній українській мові / В. О. Юносова // Science and technology: problems, prospects and innovations : materials of the 11th International scientific and practical conference (August 3–5, 2023)/ – Osaka, Japan : CPN Publishing Group, 2023. – Р. 193–202.