Формування інформаційного простору ЗВО за допомогою ІКТ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Анотація
У публікації досліджено особливості впровадження розгалуженої системи інформаційно-комп'ютерних технологій в освітнє середовище, що сприяє розвитку інтелекту і культури студента, впливає на адаптацію студентів та їх подальше навчання. Зазначено роль ІКТ у створенні позитивного іміджу в корпоративному і в зовнішньому середовищі університету.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комп'ютерні технології, інформаційний простір ЗВО
Бібліографічний опис
Кушнеренко В. Формування інформаційного простору ЗВО за допомогою ІКТ / В. Кушнеренко, Ю. Мельнікова // Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Тернопіль, 16–17 червня 2023 року) : збірник тез. – Тернопіль, 2023. – С. 169–172.