Основи теорії пружності та пластичності : силабус з дисципліни підготовки магістрів спеціальності 105 Прикладна фізика і наноматеріали

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета курсу: формування у студентів базових знань та навиків, загальних та фахових компетентностей з питань побудови та дослідження адекватних моделей деформування суцільного середовища; теоретичних і практичних чисельних методів розрахунку напружено-деформованого стану будь якої складної конструкції, чи окремих її елементів на міцність, жорсткість та стійкість.
Опис
Ключові слова
деформація, напруження, компоненти тензора другого рангу, рівняння сумісності, пружність, пластичність, текучість, граничні умови
Бібліографічний опис