Оцінка ефективності оволодіння об’єктами довкілля дітьми старшого дошкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Умань: ФОП Жовтий О.О.
Анотація
У статті висвітлено перевірку даних, отриманих у процесі експериментального навчання, здійснену за допомогою методів математичної статистики. Представлено синтез показників, отриманих на різних групах об’єктів під час педагогічного експерименту, порівняння розбіжностей між ними, аналіз фактів на основі висновків, до яких привели отримані результати. Доведено результативність науковопрактичного оволодіння об’єктами природно-предметного довкілля дітьми старшого дошкільного віку та підтверджено існування виявлених залежностей
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зайцева Л. Оцінка ефективності оволодіння об’єктами довкілля дітьми старшого дошкільного віку / Л. Зайцева // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини . - 2014. - Ч. 3. - С. 119-126
Зібрання