Теоретико-методичні засади підготовки фахівців педагогів технологічного профілю в умовах освітньо-інформаційного середовища

Анотація
Монографія містить узагальнені результати наукових досліджень, виконаних у межах комплексної кафедральної теми "Теоретико-методичні засади підготовки фахівців-педагогів фізико-математичного та технологічного профілю в умовах освітньо-інформаційного середовища». Усі представлені наукові результати було апробовано на всеукраїнських та міжнародних конференціях і опубліковано у фахових виданнях України.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Онищенко С. В. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців педагогів технологічного профілю в умовах освітньо-інформаційного середовища : [колективна монографія] / авт. кол. : Ю. Ю. Бєлова, П. Г. Буянов, Д. Я. Вертипорох, Л. А. Даннік [та ін.] // за заг. ред. С. В. Онищенка. – К. : Освіта України, 2019. – 257 с.
Зібрання