Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами у Швеції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України
Анотація
У авторефераті подано короткий опис результатів дисертаційної роботи на тему "Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами у Швеції"
Опис
Ключові слова
соціальний працівник, професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами, полікультурність, інтеграційна політика, Швеція
Бібліографічний опис
Попова А. С. Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами у Швеції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / А. С. Попова ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2018. – 24 с.
Зібрання