Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики

Анотація
У збірнику вміщено матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції , що відбулася на базі факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету. Конференцію було присвячено актуальним питанням здійснення освітнього процесу в умовах змінненої реальності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2023 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. Л. Чемоніна. – Запоріжжя, 2023. – 224 с.