Мовні одиниці в українському науково-педагогічному дискурсі

Анотація
Колективну монографію присвячено дискурсології як окремому мовознавчому напряму. У ній комплексно досліджено основні риси сучасного наукового дискурсу, проаналізовано функціювання мовних одиниць та схарактеризовано науково педагогічний дискурс як об’єкт сучасної лінгводидактики. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
науковий дискурс, текстотворення, зооніми, етнокультурна ідентичність, розвиток граматичного ладу, пояснювальні конструкції, сполучникові складносурядні речення, з’ясувальні складнопідрядні речення, навчальне моделювання, дискурсивні компетентності
Бібліографічний опис
Мовні одиниці в українському науково-педагогічному дискурсі : колективна монографія / за ред. С. М. Глазової. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2022. – 188 с.
Зібрання