Фінансовий потенціал курортно-рекреаційних територій Причорномор’я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Фінанси України
Анотація
В умовах складної соціально-економічної ситуації в Україні, спричиненої війною, особливо важливим стає питання оцінки фінансового потенціалу курортно-рекреаційних територій Причорномор’я в контексті їх ревіталізації. Дослідження спрямоване на оцінку наявних проблем фінансового потенціалу курортно-рекреаційних територій Причорномор'я, виявлення передумов його зміцнення, аналізу факторів, які впливають на формування і використання фінансових ресурсів територіальних громад. Метою статті є оцінка фінансового потенціалу курортно-рекреаційних територій Причорномор'я та виявлення тенденцій їх подальшого розвитку в сучасних умовах. Використовуються різні методи дослідження, включаючи порівняльний аналіз, статистичні та графічні методи, економічне моделювання, кількісні методи, а також системний аналіз і синтез. У статті досліджено питання оцінки сучасного стану фінансового потенціалу курортно-рекреаційних територій Причорномор’я та передумов їх подальшого розвитку. Визначені складові фінансового потенціалу курортно-рекреаційних територій, що враховує фінансовий потенціал підприємств, фінансовий потенціал домогосподарств, бюджетний потенціал як джерело фінансових ресурсів місцевих органів влади. Зосереджено увагу на оцінці бюджетного потенціалу курортних територій Причорномор’я. Оцінка ґрунтувалася на показниках бюджетів Одеської та Чорноморської міських територіальних громад за 2018-2022 рр. Проаналізовано доходи, видатки бюджетів курортних територій Причорномор’я та їх відхилення від планових показників за досліджуваний період. Визначено рівень фінансового забезпечення лікарень та санаторно-курортних закладів у структурі видатків бюджетів курортних територій. Встановлено вплив дефіциту/профіциту на формування бюджетного фінансового потенціалу та подальший розвиток досліджуваних курортних територій. Досліджено складові бюджетного потенціалу курортно-рекреаційних територій Причорномор’я та тенденції їх змін.
Опис
Ключові слова
фінансовий потенціал, фінансові ресурси, доходи, видатки, територіальна громада, курортно-рекреаційна територія, Причорномор’я
Бібліографічний опис
Гуменюк В. В. Фінансовий потенціал курортно-рекреаційних територій Причорномор’я / В. В. Гуменюк, Г. П. Костенко, І. Б. Запухляк // Фінанси України. – 2023. – № 9. – C. 118–128.
Зібрання