Методика роботи з хореографічним колективом: теорія і практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
Анотація
Підручник побудовано на нових концептуальних засадах освіти в Україні з акцентом на практико-орієнтоване навчання. Його зміст розкриває основні завдання та напрями роботи керівника хореографічного колективу відповідно до освітніх потреб та вимог часу. Матеріал поєднує традиційні і нові підходи до навчання хореографії в системі позашкільної освіти, містить розробки конспектів занять та іншу допоміжну інформацію, корисну в роботі хореографа. Підручник-практикум побудований на принципах стабільності і мобільності та виконує освітню, розвивальну, виховну і дослідницьку функції. Матеріал призначений для здобувачів вищої освіти хореографічного профілю мистецького та педагогічного напрямів (галузь знань: 02 Культура і мистецтво, 01 Освіта/Педагогіка), викладачів закладів освіти, практиків (учителів хореографії, керівників дитячих хореографічних колективів), аспірантів.
Опис
Ключові слова
позашкільна освіта, хореографічний колектив, здобувач позашкільної освіти, керівник хореографічного колективу, форми та методи хореографічного навчання
Бібліографічний опис
Мартиненко О. Методика роботи з хореографічним колективом: теорія і практика: підручник для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальностей 024 Хореографія, 014 Середня освіта (Хореографія) / О. Мартиненко. - Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. - 390 с.