Психологічні проблеми адаптації молодого вчителя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У тексті проаналізовано важливі аспекти розбудови системи національної освіти України, зокрема підкреслено необхідність підготовки нового покоління вчителів. Визначено, що випускники вищих навчальних закладів мають відігравати роль "агентів змін" у сучасній українській школі та проводити реформування освітньої сфери. У тексті розглянуто дослідження різних авторів, які присвячені адаптації як явищу. Розглянуто адаптацію як процес, що відбувається на різних системних рівнях. Зазначено, що адаптацію можна розглядати як пристосування організму до нового середовища або як зміни, що відбуваються з організмом, доки він знову не відповідатиме новим умовам життя. Підкреслено також інші аспекти адаптації, такі як рівновага, гармонія та взаємовідповідність між організмом та середовищем, а також як результат пристосувального процесу. Зроблено висновок, що професійна адаптація розглядається як здатність людини пристосовуватися до соціальних, психологічних та професійних умов праці. Зазначено, що період адаптації після закінчення вищого навчального закладу до професійної діяльності вважається важким, і його характеризує стрімке зростання напруженості праці та самопочуття. Розглянуто реакцію людини на зміни на фізіологічному та психологічному рівнях, вказано на виявлення адаптації через внутрішній дискомфорт, невпевненість та зростання психічного напруження. Виявлено та проаналізовано різні варіанти взаємодії людини з новим середовищем, такі як передадаптація, дезадаптація, реадаптація та дисадаптація. Зроблено висновок, що психологічна адаптація включає кілька напрямків, таких як включення в нову систему діяльності, зміна рольових позицій та звикання до нового середовища. Розглянуто структуру процесу адаптації, визначено його компоненти: адаптивну ситуацію та адаптивну потребу. Підкреслено, що адаптивна ситуація пов'язана з переходом особистості між середовищами чи зі зміною самого середовища. Адаптивна потреба розглянута як реакція особистості на зміни у соціальному середовищі та включає приведення власних стереотипів, звичок та уявлень у відповідність. визначено та проаналізовано проблематичні аспекти процесу адаптації педагогічних працівників до нових умов, зокрема нестабільності робочого середовища та нових орієнтацій. Зазначено, що відсутність необхідних умінь, навичок, низький рівень самоорганізації та психологічна непідготовленість можуть поглиблювати труднощі адаптаційного періоду. Виявлено фактори, які ускладнюють адаптаційний період. Зроблено висновок, що незадовільний процес адаптації може призводити до деструктурування особистості та навантаження на її подальший розвиток. Детально розглянуто період першої професійної адаптації, визначено його характеристики, зокрема незавершеність розвитку молодої людини та необхідність формування соціального та професійного простору. Зазначено, що позитивна адаптація молодого вчителя можлива при наявності багатовимірного бачення своєї професійної діяльності та здатності до змін та пошуку загальної стратегії життя.
Опис
Ключові слова
адаптація, професійна адаптація, передадаптація, реадаптація, дисадаптація
Бібліографічний опис
Черезова І. Психологічні проблеми адаптації молодого вчителя / І. Черезова // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 18 вересня 2019 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 206–210.