Спеціальний фізичний практикум : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. для спеціальності 014 Середня освіта (фізика)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета курсу: набуття здобувачами фахової компетентності шляхом ознайомлення з експериментальними методами дослідження фізичних явищ та встановлення фундаментальних властивостей і закономірностей їх перебігу, вивчення конструктивних особливостей фізичних приладів та установок, самостійної перевірки на досліді фізичних закономірностей та наслідків з них; формування умінь практичного застосовування набутих знань, розвитку пізнавального інтересу, культури проведення експериментів, спостережливості, конструктивного мислення, активізації самостійності у роботі; залучення до самостійної навчально-наукової роботи та набуття потрібної теоретичної і практичної підготовки для проведення факультативних занять у школі. Предмет курсу: система наукових, методологічних і світоглядних знань, що складає основу дослідницької роботи і технічно грамотного вимірювання фізичних величин, поєднання теорії з практикою, поглиблення, розширення і обґрунтування теоретичного курсу предмета.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кузнєцова О. Я. Спеціальний фізичний практикум : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. для спеціальності 014 Середня освіта (фізика) освітнього рівня "Магістр". - БДПУ, 2023. - 5 с.