STEAM-освіта в процесі технологічної підготовки учнів старшої ланки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Cтаття присвячена теоретичному обґрунтуванню ефективності реалізації STEАM-освіти в процесі технологічної підготовки учнів старшої ланки засобами цифрових хмарних технологій. Посилення ролі STEM-освіти є одним із пріоритетів її модернізації, складником державної політики з підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки, одним з основних факторів інноваційної діяльності у сфері освіти, що відповідає запитам та потребам нашої держави. STEAM-освіта поєднує природничі науки, технології, інженерію, мистецтво та математику в єдиний спрямований освітній курс. Інтеграція сприяє комплексному опануванню навчальних дисциплін із практичним застосуванням знань, умінь і навичок. Такий спосіб викладення інформації забезпечує розвиток науково-технологічного погляду учнів як на окремі складники навчання, так і на освіту загалом. Сьогодні STEАM – це те, що може допомогти учням старшої ланки підготуватися до працевлаштування в майбутньому. Спочатку освіта мала на меті створити комплексний інструмент для розвитку людини світу. Тобто, у ході підготовки майбутні спеціалісти мають чітко усвідомлювати, яке місце у світі займає кожен продукт чи розробка. У питанні реалізації STEAM напрямку головною проблемою постає питання щодо підбору ефективних форм, методів та засобів навчання. Оскільки використання цифрових хмарних технологій задекларовані на державному рівні наказами МОН України, отже, й у процесі реалізації STEAM-освіти їх використання доречне, особливо з урахуванням чисельних позитивних досліджень щодо значного підвищення зацікавленості старшокласників у навчанні під час використання ІКТ на заняттях. Проведене дослідження засвідчує, що застосування цифрових хмарних технологій дозволить залучити учнів старшої ланки до активного, інтерактивного та спільного навчання; посилить їхню зацікавленість і мотивацію щодо вивчення навчальних STEM-дисциплін. Упровадження STEAM-освіти здатне змінити економіку нашої країни, зробити її більш інноваційною та конкурентоспроможною.
Опис
Ключові слова
STEAM-освіта, цифрові хмарні технології, учні старшої школи, технологічна підготовка
Бібліографічний опис
Даннік Л. STEAM-освіта в процесі технологічної підготовки учнів старшої ланки / Людмила Даннік // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С. 105–112.
Зібрання