Співи Землі: біологія та екологія в літературі та культурі

Анотація
У збірнику вміщено матеріали доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції, що відбулася на базі факультету філології та соціальних комунікації Бердянського державного педагогічного університету. Конференцію було присвячено питанням екології та біології в культурі, літературознавстві, проблематика доповідей спирається на потреби наукового літературознавства та практики викладання літератури у контексті екокритики. Матеріали збірки можуть бути використані вчителями та студентами-філологами, викладачами, аспірантами, а також усіма, хто цікавиться сучасними проблемами дослідження літератури.
Опис
Ключові слова
Людина, природа, анімалістичний, зоопоетика, література, інтерпретації
Бібліографічний опис
«Співи Землі: біологія та екологія в літературі та культурі» : матеріали міжнародної наукової конференції (22–23.09.2022 р.) / [ред.кол.О. П. Новик, О.Д. Харлан]. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - 285 с.