Виклики часу у вивченні іноземної мови студентами немовних спеціальностей закладів вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються можливості застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов студентами немовних спеціальностей за різних умов. Значна увага приділена електронному навчанню та виявленню при цьому проблем у закладах вищої освіти. Для проведення дослідження автори використали метод опитування з метою збору та аналізу відповідей респондентів. Зібрана інформація виражала думку студентів щодо вивчення іноземної мови в процесі реалізації електронного навчання, їх належну підготовку до його використання на заняттях. Опитування студентів різних факультетів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка продемонструвало наявність таких недоліків: електронне навчання вимагає більших витрат часу, ніж традиційні курси через використання електронної пошти або дошки обговорень; повільне підключення до Інтернету, що створює багато проблем для студентів. Водночас результати проведеного дослідження показали, що електронне навчання має і свої переваги: допомагає студентам зрозуміти їх навчальні матеріали на заняттях з іноземної мови шляхом перегляду онлайн відео за участі носіїв мови; використання персональних пристроїв (мобільний телефон, mp3 плеєр тощо) та різних комп’ютерних програмам; допомагає студентам засвоїти курс (матеріал) та отримати більше інформації; надає можливість ділитися власними думками зі своїми одногрупниками на форумах. Автори аналізують погляди сучасних фахівців щодо застосування інформаційних технологій у навчанні іноземних мов, а також наводять власні приклади впровадження електронного навчання в освітньому процесі; розкривають практичний аспект використання інформаційного інтернет-ресурсу в рамках викладання іноземної мови; наголошують на ролі викладача як індивідуального консультанта. Окрім того, автори окреслюють подальші напрямки розвитку та впровадження змішаного та електронного навчання, зауважують на необхідності розробки навчально-методичних комплексів та оновлення навчальних програм з елементами змішаного навчання.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Турчин А. Виклики часу у вивченні іноземної мови студентами немовних спеціальностей закладів вищої освіти / Андрій Турчин, Олександра Кашуба, Тетяна Кравчук, Галина Навольська, Тетяна Кашуба // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.386–395.
Зібрання