Вибрані питання квантової фізики : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. освітнього рівня "Магістр"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета курсу: набуття здобувачами фахової компетентності шляхом формування найповніших і цілісних уявлень про сучасну фізичну картину світу на основі цілеспрямованого і послідовного засвоєння змісту фундаментальних фізичних теорій, що включає в себе систему емпіричних фактів, фізичних понять, моделей, принципів, законів про сутність квантових систем у природі; формування наукового світогляду здобувачів, умінь практичного застосовування набутих знань, розвиток їх пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей, схильності до креативного мислення. Предмет курсу: система наукових, методологічних і світоглядних знань, що складає основу квантової теорії як фундаментальної фізичної теорії, яка досліджує природу і закономірності атомних і ядерних явищ (емпіричні факти, фізичні поняття, моделі, принципи, розподіли, закони) та їх практичне застосування.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кузнєцова О. Я. Вибрані питання квантової фізики : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. освітнього рівня "Магістр". - БДПУ, 2023. - 5 с.