Нормативно-правові аспекти інклюзивної загальної середньої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Актуальність теми зумовлена необхідністю вдосконалення чинного законодавства та практики забезпечення права на рівний доступ до якісної освіти для дітей з особливими потребами. Нормативно-правові аспекти інклюзивної освіти вже були розглянуті в наукових виданнях України. Разом з тим потребують додаткового аналізу нормативно-правові аспекти інклюзивної загальної середньої освіти. Метою роботи є дослідження й аналіз нормативно-правових засад інклюзивної загальної середньої освіти та їх реалізація у світовому та вітчизняному досвіді. Законодавчий процес забезпечення інклюзивної освіти в Україні багато в чому визначений міжнародними нормативно-правовими актами. Міжнародна стратегія інклюзивної освіти спрямована на реалізацію прав людини на освіту, формування інклюзивного суспільства, трансформацію освітніх систем, підтримку державних стратегій інклюзивної освіти, модернізацію професійно-педагогічної підготовки вчителя, розроблення механізмів інвестування інклюзивної освіти. У законодавстві України закладено основи для індивідуалізації освіти. Питання практичної реалізації Концепції розвитку інклюзивної освіти вимагають удосконалення. По-перше, це необхідність внесення змін до законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” та “Про загальну середню освіту” щодо збільшення годин роботи асистента вихователя та асистента вчителя. По-друге, слід внести зміни щодо наповнюваності груп та класів таким чином, аби в межах одного класу могли знаходитися діти лише з однаковими видами порушень.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кравченко Н. Нормативно-правові аспекти інклюзивної загальної середньої освіти / Наталія Кравченко, Дмитро Венецький // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 60–71.
Зібрання