Теоретичні засади формування громадянської компетентності молодших школярів на уроках літературного читання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро, Україна
Анотація
У дослідження розглянуто актуальність проблеми формування громадянської компетентності у молодших школярів після введення Державного стандарту початкової освіти та реалізації ідей Концепції Нової української школи. Визначено, що громадянська компетентність є укрупненим результатом навчання, який вимагає інтегрованого підходу та спрямований на соціалізацію молодших школярів. Проаналізовано методичні засади формування компетентностей, використовуючи праці вітчизняних і зарубіжних науковців. Розглянуто погляди на громадянську компетентність в Типовій освітній програмі О. Я. Савченко. Визначено формування громадянської компетентності як важливого аспекту для сучасного українського суспільства, яке потребує особистостей, здатних до свідомого вибору та застосування демократичних технологій в прийнятті рішень. Висвітлено теоретичні основи формування громадянської компетентності у молодших школярів загалом і під час уроків літературного читання зокрема. Визначено ключові здатності учнів, серед яких орієнтування в сучасних суспільно-політичних проблемах, застосування процедур захисту прав і свобод, здійснення свідомого вибору та використання демократичних технологій. Розглянено структуру громадянської компетентності, яка включає ціннісний, діяльнісний і процесуальний компоненти. Зроблено акцент на важливості літературного читання як засобу формування громадянської компетентності учнів. Визначено вплив компетентнісного підходу на зміст підручників активність та критичне мислення молодших школярів. Проаналізовано завдання, які сприяють формуванню громадянської компетентності на уроках літературного читання, формування компетентності на трьох рівнях: засвоєння знань, розвиток розуміння та ставлень, навчання через досвід.
Опис
Ключові слова
громадянська компетентність, ціннісний компонент, діяльнісний компонент, компетентнісний підхід, структура громадянської компетентності
Бібліографічний опис
Попова О. І. Теоретичні засади формування громадянської компетентності молодших школярів на уроках літературного читання / О. І. Попова, А. С. Лесик // Сучасний рух науки : тези допов. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (1–2 квітня 2021 р. Дніпро, Україна). – 2021. – Т. 2. – С. 272–274.