Психологія життєвих криз особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У навчальному посібнику визначаються сутність, особливості, стадії, типологія та класифікація життєвих криз особистості, виокремлюється типологія ставлень людини до кризової ситуації, розкриваються причини життєвих криз та способи виходу з них. Акцент ставиться на особливостях переживання людиною життєвих криз, викликаних основними причинами, а саме, вік, втрата та травма. Розкриваються питання психологічного здоров’я педагога в контексті його професійно-педагогічної діяльності. Навчальний посібник складається з курсу лекцій з навчальної дисципліни «Психологія життєвих криз особистості», питань для самоперевірки та самоконтролю, рекомендованих джерел інформації. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Опис
Ключові слова
сутність, особливості, стадії, типологія та класифікація життєвих криз особистості, типологія ставлень людини до кризової ситуації, причини життєвих криз
Бібліографічний опис
Черезова І. Психологія життєвих криз особистості (курс лекцій) : навчальний посібник / І. Черезова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Бердянськ : БДПУ, 2021. –128 с.