Основи академічного письма : силабус 2023-2024 н.р. (ОПП і"Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни "Основи академічного письма" для здобувачів першого (бакаларвськог) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професвійної програми "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу".
Опис
Ключові слова
академічне письмо; академічна доброчесність; плагіат; академічний текст; критичне мислення; методи наукового дослідження; бібліографічний список; результати наукових досліджень
Бібліографічний опис