Використання ідей Софії Русової у формуванні професійно-комунікативної культури мовлення в майбутніх вихователів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Анотація
The article highlights the relevance of S. Rusova views on the impact of a teacher’s speech on the development of preschool children. The role of a kindergarten teacher’s speech in the conditions of today is determined. We consider speech as a means of communication used to implement various tasks, including education and upbringing. Communication is characterized as one of the main professionally important qualities for a pre-school profile specialist, which is a precondition for other professional features formation and in the role of a function involves establishing the right relationship between a kindergarten teacher and pupils, their families, colleagues and school administration. High-level figures of a teacher’s speech are considered. The importance of a teacher’s good knowledge of literary language, the communicative qualities of speech, choice of appropriate means of verbal communication, the need to consider the terms of communicative situations arising in the professional environment are proved; some features of professional communication with parents are considered. The situational context of communication; features of speech production in situations arising in the professional environment; hierarchy of speaking in a dialogue: messages (speech act) – the progress of speech – speech interaction – speech transaction; the main type of speech progress; components of communication: consituation; context; presupposition; speech (direct creation product) are defined.
Опис
У статті висвітлено актуальність поглядів С. Русової щодо впливу мовлення вихователя на розвиток дітей дошкільного віку; обґрунтовано важливість володіння вихователем літературною мовою, комунікативними якостями мовлення, вибором доцільних засобів вербального спілкування, необхідність врахування умов комунікативної ситуації, що виникає у професійному середовищі; розглянуто деякі особливості побудови професійного спілкування з батьками.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Використання ідей Софії Русової у формуванні професійно-комунікатичної культури мовлення в майбутніх вихователів / Л. В. Мороз-Рекотова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 135 / Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред.. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – С. 117–119.
Зібрання