Інтеграція штучного інтелекту в процес онлайн-навчання

Анотація
Стаття досліджує сучасні технології штучного інтелекту, які впроваджуються в сфері онлайн-навчання. Основна увага приділяється аналізу впливу цих технологій на якість навчання та доступність освітніх ресурсів. Важливим аспектом є визначення переваг і обмежень використання штучного інтелекту для різних категорій студентів та викладачів. У сучасній ері активного технологічного прогресу особливу увагу приділяють штучному інтелекту (ШІ) та його впливу на різні аспекти життя, зокрема, на освіту. Онлайн-навчання як один із ключових сегментів освіти виявляє потенціал ШІ у перетворенні традиційних педагогічних методів та наданні можливості досягнення знань всім охочим, незалежно від їхнього місця перебування чи матеріальних ресурсів. Використання ШІ в онлайн-навчанні стає актуальним та обіцяючим напрямом для подальших досліджень і розвитку цієї галузі. У статті надається прогноз можливих майбутніх напрямів розвитку систем онлайн-навчання, що базуються на штучному інтелекті. Дослідження вказує на значущий потенціал використання ШІ у навчальному процесі, його здатність трансформувати традиційні педагогічні методи та забезпечити доступ до знань для широкого кола користувачів незалежно від їхнього місця перебування чи ресурсів.
Опис
Ключові слова
штучний інтелект, онлайн навчання, вища освіта, інформаційні технології
Бібліографічний опис
Інтеграція штучного інтелекту в процес онлайн-навчання / Кім Артур, Алєксєєва Ганна, Хоменко Віталій, Несторенко Олександр, Матвійчук-Юдіна Олена // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,2023. – № 10 (218). – С. 32–37.
Зібрання