Використання сучасних мультимедійних технологій для візуаліції соціальної інформатики

Анотація
У сучасному світі, де інформація поширюється з неймовірною швидкістю, з'являється потреба в ефективних засобах її візуалізації та аналізу. Соціальна інформатика, що вивчає вплив інформаційних технологій на соціальні процеси, потребує сучасних методів для відображення складних даних у зрозумілій та доступній формі. Використання мультимедійних технологій для візуалізації соціальної інформатики дозволяє не тільки поліпшити розуміння складних соціальних зв'язків та тенденцій, але й сприяє більш ефективному прийняттю рішень на основі аналізу соціальних даних. Це важливо як для наукових досліджень, так і для практичного застосування у сфері управління, освіти, маркетингу, та інших галузях, де важливо швидко аналізувати великі обсяги соціальної інформації.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кутєпова А. Використання сучасних мультимедійних технологій для візуаліції соціальної інформатики / А. Кутєпова, Г. М. Алєксєєва, В. Г. Хоменко // Формування готовності до інноваційної професійної діяльності майбутніх фахівців: теорія і практика : матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Запоріжжя, 17.05.2024) / за ред. І. А. Барбашової, Л. Г. Ярощук. – Запоріжжя : БДПУ, 2024. – С. 107–110.