Роль інформаційних технологій у вдосконаленні системи професійної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH
Анотація
У сучасному суспільстві роль інформації та способів її опрацювання набуває особливої ваги. Прогрес у галузі інформаційних технологій відіграє ключову роль у реформуванні професійної освіти, підвищуючи її якість та доступність. Цифровізація освітніх процесів сприяє формуванню необхідних навичок для роботи в інформаційному суспільстві та підготовці фахівців, здатних ефективно діяти в умовах глобалізованої економіки. Враховуючи це, розробка та впровадження інноваційних інформаційних рішень у сфері професійної освіти є важливим завданням, що відповідає стратегічним цілям суспільного розвитку та інтеграції України в світовий освітній простір. Сучасні інформаційні технології відкривають нові можливості для забезпечення безперервного навчання, розвитку критичного мислення та навичок рішення проблем, що стають дедалі значущішими у багатовимірному інформаційному світі
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пугач А. С., Алєксєєва Г. М., Хатько А. В. (2024). Роль інформаційних технологій у вдосконаленні системи професійної освіти. International scientific-practical conference “Current state and prospects for the development of science, education and technology”: conference proceedings (Tampere, Finland, April 27, 2024). Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH, 2024. 48-50.