Концептуальні засади побудови дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Молодь і ринок
Анотація
У статті обґрунтовано положення концепції побудови дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів, а саме: об’єктивність – детермінованість соціальними й освітніми чинниками, неперервність функціонування на різних рівнях загальноосвітньої підготовки, комплементарність – спільність із початковим навчанням, процесуальність – циклічність змінення станів сенсорного розвитку, результатоспрямованість – націленість на формування сенсорних умінь. There are the construction of the concept of didactic system primary school children’s sensory education, namely: objectivity – determinism of social and educational factors, continuity of operation at different levels of schooling, complementarity – fellowship with initial training, procedural – cyclical change states sensory development, focus on the formation of sensory skills in this article
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барбашова І. Концептуальні засади побудови дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів / Ірина Барбашова // Молодь і ринок. – 2015. – № 4(123). - С. 37–41.
Зібрання