Критерії розрізнення приєднувальних конструкцій і споріднених синтаксичних одиниць

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Чернівецький національний університет
Анотація
Роботу присвячено порівнянню структурних, семантичних і комунікативно-прагматичних особливостей приєднувальних конструкцій і парцельованих речень на матеріалі різножанрових текстів сучасної англійської, української та російської мов. Запропоновано критерії розрізнення приєднувальної конструкції та парцельованого речення.
Опис
The paper focuses on the comparison of structural, semantic, communicative and pragmatic features of adjoining constructions and parcelled sentences on the material of the texts belonging to different genres in Modern English, Ukrainian and Russian. The criteria for dissociation of the adjoining construction from parcelled sentence are offered.
Ключові слова
приєднування, приєднувальний сполучниковий засіб, приєднувальна конструкція, базове висловлення, приєднувальна частина, парцельоване речення, adjoining, adjoining conjunction, adjoining construction, base utterance, adjoined part, parcelled sentence
Бібліографічний опис
Богдан В. В. Критерії розрізнення приєднувальних конструкцій і споріднених синтаксичних одиниць / В. В. Богдан // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту. Серія «Германська філологія» : зб. наук. праць / наук. ред. Левицький В. В. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 532. – С. 85-96.
Зібрання