Психодіагностика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОПП Психологія

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ, Запоріжжя
Анотація
Мета та предмет курсу: формування системи знань щодо психодіагностики як науки і забезпечення теоретичної підготовки майбутніх спеціалістів; формування практичних вмінь проведення психодіагностичного обстеження і забезпечення практичної підготовки майбутніх спеціалістів; сприяння самопізнанню та особистісному розвитку студентів-психологів, формуванню психодіагностичного мислення, активізації творчого потенціалу майбутніх психологів. Завдання курсу: - розширити світоглядний і професійний горизонт здобувачів в результаті ознайомлення з основами психодіагностики як науки; - сформувати у здобувачів уявлення про основні закономірності організації та проведення психодіагностичного обстеження; - ознайомити здобувачів з концептуальними та методичними основами сучасної психодіагностики; - сформувати у здобувачів знання щодо нормативних вимог до психодіагностичних методик; сформувати у здобувачів навички підбору психодіагностичних методик та їх застосування; сформувати у здобувачів навички аналізу специфіки використання тестів, стандартизованих самозвітів та проективних методик.
Опис
Ключові слова
діагностика, діагностичні методи, проективні методики, анкетування, опитування, психодіагностичне обстеження, психодіагностика параметрів особистості
Бібліографічний опис
Федорик В. В. Психодіагностика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОПП Психологія. – БДПУ, 2023. – 12 с.