Кадровий потенціал готельних підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Луцький національний технічний університет
Анотація
Активний розвиток індустрії гостинності, значне збільшення кількості підприємств готельного та туристичного бізнесу, зростаюча потреба в персоналі з оптимальними кількісними та якісними показниками та врахування демографічних факторів змушують переосмислити питання, пов’язані з формуванням та розвитком персоналу в індустрії гостинності. Питання професійного розвитку персоналу готелів зараз має величезний вплив на індустрію гостинності в цілому. Це пов’язано з тим, що робота вимагає від персоналу багатьох кваліфікацій, знань і навичок: ті знання, навички та ставлення, які допомагали персоналу успішно працювати ще вчора, сьогодні відсутні.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Козорог В. В. Кадровий потенціал готельних підприємств / В. В. Козорог // Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 трав. 2023р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, О. М. Завадська. - Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2023. - С. 32-34.