Актуальність логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Камянець-Подільський: ПП Медобори-2006
Анотація
У статті проаналізовано багатовекторність проблеми дітей з церебральним паралічем. Теоретико-емпіричний аналіз літератури дозволив виявити протиріччя між вимогами сучасного суспільства та можливостями таких дітей в умовах сучасного освітнього простору. Аналіз існуючих підходів до корекційно-розвивальної роботи з дітьми з церебральним паралічем засвідчив, що вони базуючись на формуванні одного або декількох складових психофізичного розвитку, не до кінця вирішують широкий спектр проблем таких дітей. Тим самим залишають не вирішеною проблему комунікації, і як наслідок можливі проблеми у майбутній гармонійній інтеграції у сучасний освітній простір. Проаналізовано поняття «допомога», «супровід» та визначено автономне місце супроводу у ряді цих понять у загальній педагогіці та логодидактиці. Виявлено слабкі місця в організації логопедичної допомоги, які між собою переплітаються та ускладнюють розвиток дитини з церебральним паралічем, унеможливлюючи її гармонійну інтеграцію у сучасне суспільство. Обґрунтовано необхідність логопедичного супроводу дітей з дитячим церебральним паралічем та родини, починаючи з раннього віку у сучасному соціумі.
Опис
Ключові слова
церебральний параліч, психофізичні порушення, мовленнєві порушення, допомога, супровід, медико-психологопедагогічний супровід, логопедичний супровід
Бібліографічний опис
Синиця А. О. Актуальність логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем у сучасному соціумі / А. О. Синиця // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2019. – Вип. 14. – С. 290-302.
Зібрання