English through Barriers

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : Видавець Ткачук О.В.
Анотація
Структура і зміст навчального посібника відповідають вимогам до організації повноцінної аудиторної та самостійної роботи студентів в умовах кредитно-трансферної системи навчання у вищих навчальних закладах. «English. Learning through Barriers», до якого додається CD диск з аудіо підтримкою, складається з двох частин (матеріал для аудиторної та самостійної роботи), орієнтовної програми з дисципліни та додатків, що містять граматичний довідник, приклади оформлення листів, алгоритми реферування прочитаного, матеріалів фахового спрямування. Для аудиторної роботи студентів передбачено п’ять залікових кредитів, що включають 10 змістових модулів, перед кожним з них авторами подано відповідний тезаурус. Навчальний матеріал кожного заняття підібраний за англійською версією модульного навчання, згідно з якою зміст кожного модуля сконцентровано навколо центральної ідеї, похідні якої і відтворено в змісті практичних занять. Так, змістовий модуль “Accommodations” передбачає таку тематику чотирьох практичних занять: “Houses around the World”, “Buying a House”, “The American Home”, “We Are Building a House of Our Own”.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
English through Barriers : навч. посіб. для студ. / Ірина Яківна Глазкова, Ірина Вікторівна Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 308 с. + Електронний додаток на CD. - (ОЗНАЙОМЧИЙ ФРАГМЕНТ)