«Повернення Дон Кіхота» Г. К. Честертона – рефлексії на тему донкіхотства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
Стаття присвячена аналізу рецепції “Дон Кіхота” М. Сервантеса в романі “Повернення Дон Кіхота” Г.К. Честертона. Автор детально розглядає особливості модифікації сервантесівського матеріалу у творі англійського письменника.
Опис
The article analyses the perception of the M. Cervantes novel "Don Quixote" by the Chesterton’s novel “The Return of Don Quixote”. The author considers the peculiarities of Cervantes’ material modification in the novel by English writer.
Ключові слова
Modification, reception, image, novel, khronotop, motive, рецепція, модифікація, донкіхотство, хронотоп, образ
Бібліографічний опис
Школа І. В. «Повернення Дон Кіхота» Г. К. Честертона – рефлексії на тему донкіхотства / І. В. Школа // Мова і культура : науковий журнал. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. IІI (139). – С. 255–261.
Зібрання