Силабус з дисципліни "Напівпровідникові квантові структури та надгратки" підготовки магістрів, спеціальність 150 - "Прикладна фізика і наноматеріали"

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Дисципліна спрямована на формування уявлень про методи створення низькорозмірних напівпровідникових квантових структур і надграток, а також про процеси провідності та інші фізичні процеси, які відбуваються в таких структурах; оволодіння знаннями про методи сучасної наноінженерії.
Опис
Ключові слова
низькорозмірні структури, нанорозмірні структури, тонка плівка, двомірний електронний газ, квантова нитка, квантова точка
Бібліографічний опис