Особливості формування творчих компетентностей майбутніх фахівців технологій, дизайну і архітектури у візуально насиченому освітньому просторі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей застосування візуальних методів навчання в процесі формування професійних компетентностей майбутніх фахівців технологій, дизайну та архітектури. За допомогою ментальних карт «творчість» та «візуалізація» опрацьовано зміст цих понять у межах нашого дослідження. Проаналізовано трактування понять «креативність», «творчість», «наочність» і «візуалізація» у сучасних умовах візуальної насиченості освітнього простору. Апробовано прийоми використання сучасних засобів візуалізації навчання в процесі формування візуальної грамотності студентів. Досліджено та експериментально підтверджено ефективність застосування візуальних засобів у процесі формування творчої компетентності майбутніх фахівців технологій, дизайну та архітектури на усіх ланках засвоєння знань. Проаналізовано позитивний вплив завдань з елементами візуалізації на підвищення мотивації навчальної діяльності. Встановлено, що закономірним є перехід від мимовільної уваги студентів до довільної; підтверджено підвищення рівня творчого мислення студентів. Особливості формування професійних компетентностей фахівців технологій, дизайну та архітектури включають обов’язкову наявність у процесі викладання графічних дисциплін елементів візуалізації; сучасні методи і прийоми повинні формувати візуальну грамотність з перших ланок процесу навчання; професійна компетентність буде вважатися сформованою за наявності візуальної культури.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Особливості формування творчих компетентностей майбутніх фахівців технологій, дизайну і архітектури у візуально насиченому освітньому просторі / Владислав Бойко, Лариса Гриценко, Георгій Негай, Людмила Страшко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 26–35.
Зібрання