Сучасні системи навчання мистецької освітньої галузі в початковій школі : силабус навчальної дисципліни на 2023/2024 н. р. для ОП Початкова освіта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою курсу «Сучасні системи навчання мистецької освітньої галузі в початковій школі» є ознайомлення майбутніх учителів з основними концептуальними контекстами, що визначають сучасне розуміння, сприйняття і трактування мистецтва; оволодіння основними теоретичними питаннями з історії розвитку різних видів мистецтв; формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини; оволодіння сучасними методиками управління мистецькою діяльністю дитини. Предмет курсу: особливості та специфіка навчання учнів 1-4 класів в НУШ; інноваційні методи та педагогічні підходи, що використовуються в мистецькій освіті, з урахуванням сучасних технологій та тенденцій; шляхи формування агентності учнів початкової школи; форми та методи організації діяльнісного підходу в НУШ. Основні завдання: Формувати художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через аспекти інтеграції образотворчого, музичного та інших видів мистецтва. Сформувати уявлення про історичну обумовленість еволюційних змін в сферах формоутворення, композиції і технологій в творах мистецтва. Сприяти розвитку в студентів здібностей суб’єктивної інтерпретації художніх образів, ціннісного та цілісного розуміння феномену художньо-творчої діяльності.
Опис
Ключові слова
мистецька освітня галузь, сучасні системи навчання мистецької освітньої галузі в початковій школі, мистецтво, Нова українська школа
Бібліографічний опис