Правознавство

Анотація
Навчальний посібник «Правознавство» розкриває основні питання загальної теорії держави і права, історії держави і права України, державного права деяких зарубіжних країн та різних галузей вітчизняного права, що є найбільш необхідними саме для фахової підготовки майбутнього педагога. Текст посібника складено на основі навчальних програм для неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також згідно із законодавством України станом на 1 жовтня 2018 року. Кожен розділ посібника містить у собі лекцію та практичне заняття. Посібник має на меті надання широких теоретичних знань і практичних правових компетентностей студентам педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів України. Він також буде корисним для всіх хто має потребу у набутті базових правових знань.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Правознавство : навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей / колектив авторів ; за ред. Д. В. Каменського, В. О. Мирошниченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 288 с.