Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні

Анотація
У монографії досліджуються теоретичні та прикладні аспекти формування розвитку підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні. Особлива увага приділяється методологічним засадам підприємницької діяльності в умовах децентралізації, теорії моделювання трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем, а також теорії моделювання процесів самоорганізації територіальної громади в соціально-економічній системі міста та теорії інноваційно- інвестиційного розвитку економіки курортно-рекреаційних систем. Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.
Опис
Ключові слова
розвиток, підприємництво, децентралізація, економічні відносини, курортно-рекреаційна сфера
Бібліографічний опис
Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні : монографія / Т. Ф. Сидорченко, Г. П. Костенко, Н. П. Кіркова та ін..; за заг. ред. проф. П. В. Захарченко. – Львів : Магнолія 2006, 2024. – 476 с.
Зібрання