Етіологія дитячого церебрального паралічу у теорії та практиці наукових досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка
Анотація
У статті розглянуто проблему етіології дитячого церебрального паралічу у теорії та практиці наукових досліджень. Здійснений аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з проблем етіології дитячого церебрального паралічу, що доводить актуальність даного питання. Подано сучасний дизайн класифікації причин дитячого церебрального паралічу. Описано основні фактори ризику та їх комбінації, які можуть сприяти виникненню дитячого церебрального паралічу. Зазначено, що однією з умов ефективної організації корекційно-реабілітаційного процесу є знання етіології даного порушення з позиції міжгалузевості.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Синиця А. О. Етіологія дитячого церебрального паралічу у теорії та практиці наукових досліджень / А. О. Синиця // Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти: збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 травня 2023 року. - Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2023 р. - С. 108-112.