Комунікативна компетентність особистості як психолого-педагогічна проблема

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Анотація
У статті подається аналіз психолого-педагогічних проблем становлення комунікативної компетентності особистості, а також соціологічних, психологічних, педагогічних досліджень; уточнено поняття «комунікативна компетентність».
Опис
The article deals with the analysis of psychological and pedagogical problems of individual’s communicative competence formation as well as social, psychological and educational research; the concept of “communicative competence” is clarified
Ключові слова
спілкування, компетенція, компетентність, комунікативна компетентність, communication, competence, communicative competence
Бібліографічний опис
Толкачова А. С. Комунікативна компетентність особистості як психолого-педагогічна проблема / А. С. Толкачова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2013. – №7–8. – С. 7–13.
Зібрання