Regency Love: Джейн Остін для iPhone та iPad

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Комп’ютерні ігри з літературними сюжетами є зразком взаємодії класики та масової культури. Відеогра “Regency Love” за мотивами романів Джейн Остін націлена на споживання класичного тексту і перетворення його на товар в індустрії розваг. Гра спрощує зміст творів Остін до єдиного сюжету про залицяння й одруження і синтезує жанри пригодницької рольової гри, “візуального роману” та симулятора побачень. Гру проаналізовано в контексті субкультурі фанатів періоду Регентства, романістики Джейн Остін та субжанру любовного роману “Regency romance”. Чинником привабливості гри є ресурс інтерактивності: геймерка водночас перебуває в ролі авторки і в ролі персонажа одного з романів. Гра “Regency Love” руйнує бар’єр між читачем і текстом, читачем і автором, робить читачку співтворцем уявного світу, забезпечує ефект присутності й “розчинення” в ньому.
Опис
Computer games with literary plots are an example of interaction between classics and popular culture. Regency Love videogame based on Jane Austen's novels aims to consume classic text and turn it into a product in the entertainment industry. The game simplifies the content of Austin's works to a single story of courtship and marriage and synthesizes the genres of adventure role-playing, “visual romance” and dating simulator. The game is analyzed in the context of the subculture of the Regency perio fans, as well as the the novelist Jane Austen’s, and the sub-genre of the love story “Regency romance”. The factor in the attractiveness of the game is the resource of interactivity: the gamer at the same time is in the role of the author and as a character of one of the novels. The game “Regency Love” destroys the barrier between the reader and the text, the reader and the author, makes the reader co-creator of the imaginary world, provides the effect of presence and “dissolution” in it.
Ключові слова
Масова культура, відеогра, період Регентства, Джейн Остін, субкультура джейністів, любовний роман
Бібліографічний опис
Філоненко С. Regency Love: Джейн Остін для iPhone та iPad / Софія Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 119–124.
Зібрання