Сучасні інформаційні технології : силабус навчальної дисципліни для спеціальності 061 Журналістика на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: є ознайомлення з інформаційно-технологічними засадами розвитку й діяльності інформаційних агентств, їх досвідом, місцем і роллю у вітчизняному та світовому інформаційному просторі, вироблення навичок роботи з новинними матеріалами, засвоєння найважливіших вимог до написання повідомлень інформаційних агентств, ознайомлення із жанровим потенціалом новинної журналістики. Предметом навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні технології" є вивчення та застосування новітніх інформаційних технологій у контексті журналістики та медіакомунікацій. Дисципліна охоплює широкий спектр тематик, від базових принципів роботи з цифровим контентом до складних інструментів аналізу даних та візуалізації інформації, а також вивчення трендів у медіаіндустрії, які формують сучасний інформаційний простір.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис