Роль цифровізації в успішному функціонуванні промислових підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Поліський національний університет
Анотація
У науковій роботі розглянуто глобальний вплив цифровізації на розвиток промислових підприєхмств. Цифровізація технологій стимулює промислове виробництво не тільки до реалізації нової концепції управління, в рамках якої цифровізація виступає інструментом підвищення продуктивності та стабільності виробництва, а й до вирішення важливих проблем створення нового цифрового ланцюжка вартості. Впровадження технологій цифровізації в бі нес-структуру промислових підприємств, їх логістичні мережі та ланцюжки доданої вартості – усе це створює передумови для розвитку нових, цифрових бізнес-моделей підприємств у сучасних умовах. Чим більше розмір промислового підприємства, тим експоненціально вищий можливий прибуток від його цифрової трансформації.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кунах О. Роль цифровізації в успішному функціонуванні промислових підприємств / О. Кунах // Механізми управління розвитком територій : збірник праць учасників міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя Поліського національного університету. У 2 ч. Ч. 1. - Житомир : Поліський національний університет, 2022. - С. 130-133.