Еквівалентність різнорівневих одиниць : формальний аспект приєднувальних конструкцій і складних речень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У роботі розглянуті схожі й відмінні, облігаторні й факультативні риси формальної організації приєднувальних конструкцій і складних речень на прикладі складнопідрядних. Уточнена класифікація приєднувальних частин у приєднувальних конструкціях, запропоновані критерії відмежування приєднувальних конструкцій від інших складних синтаксичних одиниць. Зроблено висновок про еквівалентність різнорівневих одиниць – приєднувальних конструкцій і складних речень – з погляду їх стройових основ.
Опис
The paper focuses on similar and distinctive, obligatory and optional peculiarities of formal organization of adjoining constructions and composite sentences on the example of complex sentences. Classification of the adjoined parts in the adjoining constructions is expanded and criteria for dissociation of the adjoining constructions from other complex syntactic units are offered. The conclusion is made that adjoining constructions and composite sentences are equivalent units of different levels from the point of view of their structure.
Ключові слова
приєднувальна конструкція, базове висловлення, приєднувальна частина, приєднувальний сполучниковий засіб, складне речення, парцеляція, adjoining construction, base utterance, adjoined part, complex sentence
Бібліографічний опис
Богдан В. В. Еквівалентність різнорівневих одиниць : формальний аспект приєднувальних конструкцій і складних речень / В. В. Богдан // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. 6, ч. 1. – С. 135–142.
Зібрання