Основи науково-дослідної та грантовопроєктної діяльності: робоча програма

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Основи науково-дослідницької та грантовопроєктної діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Логопедія. Спеціальна психологія» освітнього ступеня бакалавр, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 016 Спеціальна освіта. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи науково-дослідницької та грантовопроєктної діяльності» полягає в підготовці висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців, спроможних організовувати, планувати та проводити науково-дослідницьку діяльність.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис