«Подорож…» М. Йогансена і «Повернення Дон Кіхота» Г.-К. Честертона: дискурс театральності недраматичного твору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена аналізу дискурсу театральності в «Подорожі…» М. Йогансена і «Поверненні Дон Кіхота» Г.-К. Честертона. Доведено, що названий дискурс характеризує істотні концептуальні основи творів українського та англійського митців, визначає динаміку сюжету, свідчить про спорідненість авторського світові
Опис
The article deals with the analysis of theatrical discourse in M. Yohansen’s «Travelling…» and G.-K. Chesterton’s «The Return of Don Quixote». The author proves that this discourse characterizes the essential conceptual bases of Ukrainian and English writers’ works, determines the dynamics of the plot, testifies about the similarity of the author's perception of the world.
Ключові слова
дискурс театральності, гра, керованість, недраматичний твір, обмежений простір, Theatrical discourse, play, guidance, undramatic book, limited space
Бібліографічний опис
Школа І. В. «Подорож…» М. Йогансена і «Повернення Дон Кіхота» Г.-К. Честертона: дискурс театральності недраматичного твору / І. В. Школа // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки : зб. наук. праць / за ред. О. С. Філатової. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 4.13 (104). – С. 304 –308.
Зібрання