Синкретизм у з’ясувальних складнопідрядних конструкціях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Явище синкретизму (синхронної перехідності) в мові було предметом наукового осмислення багатьох лінгвістів, але низка питань, які стосуються цієї проблеми, потребують подальшого вивчення.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мармацай О. М. Синкретизм у з’ясувальних складнопідрядних конструкціях / О. М. Мармацай // Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21– 22 жовтня 2020 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2020. - С. 55-57.