Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти

Анотація
До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти», які виявляють та обґрунтовують тенденції підвищення ефективності підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти. Матеріали збірника будуть корисними для дослідників, науковців, аспірантів, пошукачів, викладачів, здобувачів.
Опис
The collection consists of materials of Ukrainian scientific-practical Internet-conference «Social-educational dominants of specialist’s professional preparation of social sphere and inclusive education» which defining and explaining trends of increasing of effective specialist’s professional preparation of social sphere and inclusive education. The materials of the collection will be useful for researchers, scientists, graduate students, prospectors, lecturers, students.
Ключові слова
інклюзивна освіта, інклюзивне середовище, професійна підготовка соціальних педагогів, освіта впродовж життя, спеціальна педагогіка, війна в Україні, inclusive education, inclusive environment, professional training of social teachers, lifelong learning, special pedagogy, war in Ukraine
Бібліографічний опис
Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції : зб. наук. праць; укладач Петровська К. В. 2023. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 361 с.