Світоглядна культура майбутнього вчителя фізики як професійно значимий феномен

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник ЧНПУ ім. Т.Шевченка
Анотація
Стаття присвячена аналізу проблеми формування світоглядної культури майбутніх учителів фізики як невід’ємного компоненту їх фундаментальної та професійної підготовки
Опис
The article is devoted to problems of formation of the world outlook culture of the future teachers of physics as an integral component of their fundamental and professional training
Ключові слова
науковий світогляд, світоглядна культура, фізична картина світу, scientific outlook, mindset culture, scientific picture of the world (physics point of view
Бібліографічний опис
Школа О. В. Світоглядна культура майбутнього вчителя фізики як професійно значимий феномен / О. В. Школа // Вісник ЧНПУ ім. Т.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. - Чернігів : ЧНПУ, 2014. - Вип. 116. - С.176-180.
Зібрання