Проєктування професійного бренду викладача закладу вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто проблему проєктування професійного бренду викладача закладу вищої освіти як провідного фактору впливу на його конкурентоздатність у сучасних соціоекономічних і соціокультурних умовах. З’ясовано, що сучасний інтерес до формування персонального бренду пов’язаний із низкою об’єктивних чинників, серед яких найактуальнішими є: актуалізація проблеми підвищення конкурентоспроможності фахівців у різних сферах та розширення діапазону професійних та галузевих сегментів, представники яких зацікавлені у формуванні персонального бренду. Визначено актуальність цієї теми, яка обумовлюється затребуваністю в сучасному суспільстві ринку освітніх послуг, що стрімко розвивається і є тим сегментом економіки, де формується інтелектуальний потенціал нації. Акцентовано увагу на тому, що трансформаційні зміни, які здійснюються як у теорії бренд-менеджменту, так і у його практичному застосуванні, загострюють необхідність наукового пошуку, спрямованого на створення теоретико-прикладних підходів до проєктування професійного бренду викладача закладу вищої освіти. Наголошено на нагальній потребі в цілеспрямованому формуванні персонального бренду викладача закладу вищої освіти. Висвітлено досвід формування здатності до проєктування (розробки та просування) персонального бренду викладача закладу вищої освіти в межах модуля «Професійний бренд викладача» програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників «Ars DOSENDI» Бердянського державного педагогічного університету. Подано результати проведення після закінчення модулю опитування-зворотного зв’язку (онлайн-опитування за google-формою), який мав на меті з’ясувати організаційні питання, найбільш оптимальний зміст та форми навчання для подальшого вдосконалення модуля «Професійний бренд викладача». Зроблено припущення про те, що реалізація в подальшому модуля «Професійний бренд викладача» в межах програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників «Ars DOSENDI» Бердянського державного педагогічного університету допоможе сформувати здатність до проєктування (розробки та просування) персонального бренду викладача закладу вищої освіти.
Опис
Ключові слова
Персональний бренд,, бренд-менеджмент, проєктування, науково-педагогічні працівники, заклад вищої освіти, курси підвищення кваліфікації
Бібліографічний опис
Петровська К. Проєктування професійного бренду викладача закладу вищої освіти / Катерина Петровська // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С.334–343.
Зібрання