Практична граматика англійської мови

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Практична граматика» є формування у студентів чіткої уяви про граматичну будову англійської мови, її основних принципів, відмінностей від рідної мови, формування мовної та мовленнєвої компетенцій, контроль розуміння граматичних явищ в усному та писемному мовленні.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис