Методологія наукових досліджень : робоча програма на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма освітнього компонента "Методологія наукових досліджень" за освітньою програмою «Соціальна педагогіка» на 2023-2024 н. р. Метою курсу є формування знань, умінь та навичок організовувати та проводити соціально-педагогічне дослідження із оформленням результатів у готовий науковий продукт у вигляді магістерської роботи. Предмет курсу: методологія науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота.
Опис
The working program of the educational component "Methodology of Scientific Research" under the educational program "Social Pedagogy" for 2023-2024. The purpose of the course is to form knowledge, skills and abilities to organize and conduct socio-pedagogical research with the design of the results in the finished scientific product in the form of master's work Subject of the course: methodology of research activities of applicants for higher education in specialty 231 Social work.
Ключові слова
методологія науково-дослідницької діяльності, магістерська робота, соціальна робота, соціальна педагогіка, methodology of research activities, master's work, social work, social pedagogy
Бібліографічний опис
Попова А. С. Методологія наукових досліджень : робоча програма освітнього компонента за освітньою програмою «Соціальна педагогіка» на 2023–2024 н. р. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 16 с.